Events

สิทธิของกลุ่มบุคคล LGBT เรื่องไหนได้ เรื่องไหนยังไม่ได้

สิ่งหนึ่งที่กลุ่มบุคคล LGBT มักจะถามถึงและต่อสู้มาตลอดทั้งในบ้านเรา และต่างประเทศทั่วโลก คงเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตสถานะอย่างหนึ่งอย่างใด ของ LGBT แน่นอนว่าการจะรับรองสิทธิอย่างเป็นทางการได้นั้นต้องเสนอแล้วผ่านออกมาเป็นกฏหมายก่อนถึงจะเรียกว่าสิทธินั้นสมบูรณ์ มาดูกันว่ามีสิทธิอะไรบ้างที่กลุ่มบุคคล LGBT ทำได้บ้าง และไม่ได้บ้าง
สิทธิในการแต่งงานเพศเดียวกัน
เรื่องแรกเป็นสิทธิของการแต่งงานที่การแต่งงานเพศเดียวกันนั้น บางประเทศได้แก้ไขกฏหมายให้ได้รับการยอมรับไปเป็นที่เรียบร้อย แต่บ้านเรายังอยู่ในระหว่างนำเสนอ เพื่อพิจารณา ซึ่งถือว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว เนื่องจากการแต่งงานกันนั้น มีผลผูกพันกันทางกฏหมายหลายอย่าง ทำให้การจะปรับแก้เรื่องนี้ต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะประกาศใช้ออกไป แต่เชื่อว่าอีกไม่เกิน 10 ปี การแต่งงานเพศเดียวกันน่าจะรับรองได้
สิทธิในการมีบุตร
การสืบพันธุ์หรือการมีบุตร กลุ่มบุคคล LGBT ถือว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะมาก ว่าจะเอาอย่างไรกันดี หากมีบุตรเองได้ตามธรมมชาติก็แล้วไป แต่เนื่องจากการมีบุตรนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการมีบุตรนอกครรภ์ อย่างเช่น การอุ้มบุญ การรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น รวมถึงการมีบุตรยังต้องเกี่ยวพันกับเรื่องการเลี้ยงดู การเอาใจใส่(ที่อาจจะเกิดข้อกังขา และสังคมไม่ยอมรับตัวเค้า) และกฏหมายในการจัดทำข้อมูลของเด็กคนนั้นด้วย (ในทะเบียนบ้านจะเขียนอย่างไร ถ้ามีพ่อสองคน หรือแม่สองคน) เรื่องนี้เชื่อว่าต้อใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียว
กฏหมายคุ้มครองโดยเฉพาะ
สิทธิต่อไป เป็นเรื่องที่ผู้เขียนเองก็มองว่าควรจะมีการกฏหมายตัวนี้ออกมานั่น เป็นกฏหมายคุ้มครองพวกเค้าโดยเฉพาะ เนื่องจากกฏหมายส่วนใหญ่มักจะกำหนดว่า ชาย หรือ หญิง เป็นหลัก ทีนี้คำว่าชายหรือหญิง มันไม่สามารถครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคคล LGBT ด้วย บางครั้งเกิดข้อขัดแย้งทางกฏหมายมันก็มีช่องโหว่เหมือนกัน รวมถึงกลุ่มบุคคล LGBT ต่างก็มีเพศสภาพต่างออกไป ควรมีการกำหนดความคุ้มครองให้ชัดเจนก็จะดี
สิทธิในการเลือกปฏิบัติ
สิทธิต่อไปถือว่าบ้านเราได้มานานแล้ว เป็นเรื่องของการจำกัดและการเลือกปฏิบัติ ที่บ้านเราเดี๋ยวนี้สบาย เปิดอิสระ เสรีภาพกันเต็มที่ กลุ่มบุคคล LGBT อยากจะซื้ออะไร ไปเที่ยวที่ไหน ทำอะไร หากไม่ผิดกฏของสถานที่นั้นก็สามารถทำได้เลย ถือว่าแฟร์ดี
สิทธิในการเปลี่ยนเพศตามกฏหมาย
สิทธิเรื่องสุดท้ายที่อาจจะต้องใช้เวลา เหมือนกัน เป็นเรื่องของการขอเปลี่ยนเพศตามกฏหมาย ตรงนี้ก็เห็นใจกลุ่มบุคคล LGBT อยู่เหมือนกัน เพราะกฏหมายไม่มีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะกลุ่ม ทำให้พวกเค้าต้องพยายามขอเปลี่ยนให้เป็นคำว่า ชาย หรือ หญิง เพื่อให้ได้คุ้มครองตามกฏหมาย แต่อีกมุมหนึ่งการเปลี่ยนไปมาเรื่องเพศได้ มันก็เป็นช่องโหว่ให้กับเหล่ามิจฉาชีพได้เหมือนกัน เรื่องนี้เลยอาจจะเป็นได้แค่ความฝันไปก่อน