เสรีภาพในการนับถือความเชื่อสำคัญอย่างไร


เรื่องของความเชื่อ ลัทธิ ศาสนานั้นถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่ควรก้าวล่วงซึ่งกันและกัน ดังคำว่า การเมือง ศาสนา ไม่ควรคุยกันนั่นเอง แม้ว่าประเทศไทยเองถือว่ามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือ ความเชื่อตามแนวทางของตัวเอง หากเราคิดต่อไปอีกว่า การให้เสรีภาพในการนับถือความเชื่อนั้นจะมีความสำคัญอย่างไร ไม่เกิดการบังคับให้เชื่อ หากเสรีภาพในการเลือกความเชื่อเกิดขึ้นได้จริง เราจะไม่ได้เห็นการบังคับให้เชื่อตามแนวคิดไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม บางคนเชื่อศาสนาตามทะเบียนบ้าน บางคนเชื่อตามพ่อแม่บรรพบุรุษ เป็นต้น การบังคับให้เชื่อนั้นจะทำให้ความเชื่อนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ทนทานพอ พอคนรุ่นต่อไปโดนบังคับให้เชื่ออีกพวกเค้าจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาในใจจนสุดท้ายหลีกหนีไปจนได้ การเลือกเชื่อด้วยความสมัครใจ การมอบเสรีภาพในการเลือกความเชื่อของตัวเอง จะทำให้คนเลือกความเชื่อของตัวเองด้วยความสมัครใจ ข้อนี้สำคัญมาก หากคนเราเลือกจะเชื่อด้วยความต้องการของตัวเองแล้ว พวกเค้าจะต้องศึกษาวิธีการขั้นตอน หลักการของความเชื่อนั้นอย่างตั้งใจ อีกทั้งการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อนั้นก็จะทำอย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้ศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปภายภาคหน้าเรื่อยไป อีกประการหนึ่งหากเลือกนับถือศาสนาด้วยความสมัครใจ เข้าใจ ศึกษาอย่างถ่องแท้ก็จะทำให้การอธิบายความเชื่อของตัวเองต่อคนอื่นนั้นทำด้วยความสุข ความเข้าใจ อีกด้วย การเลิกเชื่อด้วยความสมัครใจ เสรีภาพของความเชื่อทางศาสนาไม่ได้หมายถึงการเข้าร่วมอย่างเดียว ยังหมายถึงการออกจากความเชื่อนั้น พูดให้เข้าใจว่าเลิก เปลี่ยน ความเชื่อของตัวเองยังทำได้อีกด้วย บางความเชื่อหากคนเลิกเชื่อในแนวคิดนั้นไปจะถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี ไม่เข้าใจ ไม่เข้าถึงหลักศาสนานั้นๆ ด้วย ซึ่งการเลิกเชื่อด้วยความสมัครใจนั้นย่อมหมายถึงว่า เราได้ศึกษาแนวคิด ความเชื่อนั้น จากนั้นวิเคราะห์ว่ากันไม่ได้จึงเลิกมากกว่า ไม่เกิดการลบหลู่ซึ่งกันและกัน ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการนับถือศาสนา ความเชื่ออันแตกต่างกันนั่นคือ…

ความเชื่อด้านสิทธิมนุษย์ชนมีเรื่องอะไรบ้าง


สิทธิมนุษยชน มักจะเป็นคำแรกเสมอเวลาเราได้ยินเรื่องอะไรสักอย่างที่ไม่ยุติธรรมซึ่งกันและกัน จนบางครั้งเราเองก็สงสัยนะว่า สิทธิมนุษยชนนี้เค้าครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูกันว่าสิทธิมนุษยชนเค้าพูดกันเรื่องอะไร สิทธิในการเลือกเพศ เรื่องแรกมาแรงมาก หลังจากมีผู้รู้คนหนึ่งกำลังจะเปิดสัมมนาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรในกรณีเค้าอยากเป็นเพศทางเลือก กลับโดนถล่มเละเนื่องจากมองว่า การเป็นเพศทางเลือกไม่ได้เป็นความผิด นี่ก็เป็นตัวอย่างการแสดงสิทธิมนุษยชนเช่นกันเค้าเชื่อกันว่าคนทุกคนสามารถมีสิทธิจะเลือกเพศของตัวเองได้ จะเป็นเพศชาย เพศหญิง หรือจะเป็นเพศทางเลือกอื่นๆ ก็ทำได้เช่นกัน ไทยเราเรื่องนี้ถือว่าเปิดกว้างมากขึ้น สิทธิในด้านความเชื่อ เรื่องของความเชื่อ และ ศาสนา บ้านเรามีมานานแล้ว นักสิทธิมนุษยชนมักเชื่อว่าคนเรามีสิทธิ์จะเชื่อหลักตามศาสนาใดก็ได้ หรือ จะไม่เชื่อศาสนา ไม่มีศาสนาเลยก็ได้เหมือนกัน เรื่องนี้ประเทศไทยถือว่าทำได้ดีนะ เนื่องจากประเทศไทยเปิดรับทุกศาสนา ทุกความเชื่อ อยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข จะพุทธ คริสต์ อิสลาม เต๋า ซิกข์ ชินโต ฯลฯ ก็มีหมด ยังไม่นับรวมความเชื่อสุดแปลกที่ต้องบอกว่าไม่น่าจะมีก็มีจนกลายเป็นข่าวดังมาหลายรอบ หากความเชื่อเหล่านั้นไม่สร้างความเดือดร้อนก็ดีไป สิทธิด้านการเมือง ความแตกต่างอันร้อนแรงสุดในประเทศไทย คงหนีไม่พ้นเรื่องการเมือง การเมืองไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาถือว่าหนักมาก ยิ่งช่วงความขัดแย้งหนัก หรือที่เรียกกันว่า กีฬาสีนั้น ประเทศไทยอ่วมเลย…

งานพาเหรดชาวสีม่วง ประเทศบราซิล


คำๆ หนึ่งที่เรามักได้ยินและเข้าใจกันดีว่าเป็นคำเรียกสำหรับกลุ่มคนที่เป็นเพศที่ 3 นั่นคือ ชาวสีม่วง เหมือนเป็นคำที่เรียกและใช้กันมาอย่างยาวนาจนพอจะสรุปให้เข้าใจได้ทันทีว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การใช้คำว่า ชาวสีม่วง นั่นก็หมายถึงกลุ่มคนที่มีความต้องการทางเพศแตกต่างออกไปจากเพศปกติที่เป็นเพศชายกับเพศหญิง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จริงๆ แล้วก็เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งในสังคมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ด้วยความที่หลายๆ ประเทศยังไม่เปิดใจยอมรับจึงทำให้กลุ่มชาวสีม่วงขาดโอกาสในด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้ประเทศบราซิลเลยมีการจัดงานพาเหรดของชาวสีม่วงขึ้นเพื่อหวังจะให้รัฐบาลและผู้คนอื่นๆ ได้เข้าใจพวกเขามากขึ้น งานพาเหรดสีชาวสีม่วง งานสำหรับเพศที่ 3 ในบราซิล ประเทศบราซิลซึ่งเป็นประเทศใหญ่ในแถบอเมริกาใต้ก็ได้มีการจัดงานเทศกาลพาเหรดชาวสีม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาเป็นประจำทุกปี แต่ละปีก็จะมีผู้เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก บางทีก็เหยียบล้านคนกันเลยทีเดียว ซึ่งผู้ร่วมงานในครั้งนี้ส่วนใหญ่ต้องการออกมาเรียกร้องเพื่อให้บราซิลออกกฎหมายคุ้มครองด้านสิทธิที่พวกเขาพึงมีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและกลุ่มประชาชนทั่วไปจะมีการรวมตันบริเวณเมืองเซาเปาโล เจ้าหน้าที่ภายในเมืองจะทำการปิดถนนสายหลักเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมขบวนพาเหรดดังกล่าวได้มีการเฉลิมฉลองพร้อมกับมีการทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ภายในขบวนดังกล่าวจะเต็มไปด้วยบุคคลชื่อดังพร้อมด้วยประชาชนทั่วไป นักเต้นทั้งหลายจะมีการแตงตัวแบบหลากหลายสีตามสไตล์คนบราซิลจะมาพร้อมรูปภาพจำลองของเทพีเสรีภาพ นอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของป้ายข้อความที่ต้องการแสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องสิทธิของกลุ่มคน LGBT+ เพื่อต้องการให้สถานภาพของเขาได้รับการรับรอง เป็นที่ยอมรับของสังคม กฎหมาย การเมือง สำหรับเทศกาลดังกล่าวนี้มีการจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2540 มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีและในปี 2549 ก็ได้รับการจดบันทึกจากกินเนสบุ๊กว่าเป็นขบวนพาเหรดชาวสีม่วงที่มีผู้เข้าร่วมเยอะที่สุดกว่า 2.5 ล้านคน ถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นออกมาว่าแม้บราซิลจะมีการจัดขบวนพาเหรดชาวสีม่วงแต่กฎหมายสำหรับคุ้มครองกลุ่ม LGBT+ ของประเทศบราซิลยังถือว่ามีการครอบคลุมน้อยเกินไปหกเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างอาร์เจนติน่าที่มีกฎหมายส่งเสริมเกี่ยวกับเพศทางเลือกมาตังแต่ปี 2543 แต่สำหรับบราซิลพึ่งมีการออกกฎหมายคนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง

LGBTQ+ คืออะไรแล้วมีความหมายอะไรกับเราหรือไม่


ในยุคสมัยนี้กลุ่มคนเพศที่ 3 ซึ่งนอกเหนือไปจากเพศชายและเพศหญิงถือว่าได้รับการเปิดกว้างจากสังคมมากกว่ายุคก่อนๆ หน้านี้เยอะมาก นั่นทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือมีการตั้งกลุ่มเรียกว่า LGBTQ+ ขึ้นมา หลายคนอาจสงสัยว่า LGBTQ+ ที่ว่านี้คืออะไรเป็นกลุ่มที่มีความหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างไร จริงแล้วตัวอักษรแต่ละตัวของคำว่า LGBTQ+ นั้นต่างก็มีความหมายในแบบฉบับของตนเองซึ่งแสดงออกถึงการเป็นเพศที่ 3 ได้อย่างน่าสนใจ ทำความรู้จักกับ LGBTQ+ L – Lesbian เลสเบี้ยนเป็นคำเรียกของคนที่เป็นหญิงรักหญิง ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งในความหมายที่ว่าทอมกับดี้ที่บ้านเรามักใช้เรียกกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำตัวห้าวๆ ตัดผมสั้น รัดหน้าอกให้แบนเหมือนผู้ชาย มีท่าทางเหมือนผู้ชายกับกับคนรักของเขาที่เป็นผู้หญิงทั่วไปแต่ชอบคนเพศเดียวกัน กับอีกประเภทที่เป็นหญิงรักหญิงแต่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกว่าคนหนึ่งเป็นชายก็ได้ G – Gay เกย์ คือสถานภาพของชายรักชาย คำว่าเกย์ในความหมายที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่าผู้ชายที่แต่งตัวเป็นหญิงแล้วชอบผู้ชาย แต่จะหมายถึงว่าผู้ชายที่ทำตัวภายนอกเหมือนกับผู้ชายทั้งแท่งแต่มีลักษณะการชอบความรักในเพศเดียวกัน ไม่รู้สึกชอบในเพศหญิงหากต้องการได้มาเป็นแฟนหรือคู่ครองก็ต้องการผู้ชายมากกว่า จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวเองเหมือนกับกะเพยหรือตุ๊ดแต่อาจมีการแสดงออกเรื่องท่าทางบ้าง B – Bisexual – เป็นกลุ่มคนที่สามารถชอบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง การแสดงออกของกลุ่มที่คนไทยเรียกว่า ไบ จะแสดงออกด้วยความเป็นตัวเองคือถ้าเป็นผู้ชายก็แสดงออกว่าตนเองเป็นชายแต่สามารถชอบในฐานะคนรักหรือมีความสัมพันธ์ได้กับทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันเท่านั้น T – Transsexual – ความหมายคือคนที่เกิดมาโดยการมีเพศธรรมชาติซึ่งก็หมายถึงว่ามีอวัยวะที่แสดงออกว่าตนเองเพศอะไร แต่ในใจกลับรู้สึกว่าตนเองไม่ต้องการเป็นเพศนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเป็นเพศอย่างที่ใจต้องการ…

ความเท่าเทียมกันของกลุ่มเพศที่ 3 สามารถจดทะเบียนสมรสและแต่งงานกันได้


หากพูดถึงเรื่องของ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร เพราะเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายต่างพยายามผลักดันกันมานานแล้ว ในเรื่องของการเรียกร้องพ.ร.บ.คู่ชีวิต เพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันได้รับสิทธิถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ไม่ต่างอะไรกับชายหญิงทั่วไป ในขณะที่ประเทศฝั่งตะวันตกจำนวนมากให้การยอมรับมานานแล้ว ประเทศที่มีกฎหมายรองรับให้เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ ตอนนี้มีอยู่ 19 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แอฟริกาใต้, สเปน, แคนาดา, เวลส์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ไอซ์แลนด์, เม็กซิโก, โปรตุเกส , นิวซีแลนด์, อุรุกวัย , เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์, บราซิล, สวีเดน, นอร์เวย์ , เดนมาร์ก และอาเจนติน่า ส่วนประเทศเยอรมนี มีกฎหมายให้จดทะเบียนแบบ Partnership ถึงจะไม่ใช่การสมรสตามแบบฉบับทุกประการ แต่ก็มีสิทธิเท่าเทียมกับการสมรสตามปกติ และถ้าผ่านความเห็นชอบ ก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ 20 ของโลก รวมทั้งเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้ พ.ร.บ.คู่ชีวิตนี้ นอกจากจะให้สิทธิ์ในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสแล้ว มันยังพ่วงกับสิทธิอื่นๆ อีกหลายประการ…

ขบวนงานพาเหรด LGBT ณ โตเกียว มีคนเข้าร่วมเยอะที่สุด


วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ Shibuya ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดงานเดินพาเหรด Tokyo Rainbow Pride เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่กลุ่ม LGBT หรือ กลุ่มบุคคลซึ่งมีความหลากหลายทางเพศ งานนี้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาร่วมกิจกรรมมากถึง 6,000 คนเลยทีเดียว เป็นจำนวนเยอะที่สุดเท่าที่เคยจัดงาน Tokyo Rainbow Pride มาตั้งแต่ปี 2012 และมากกว่าปีก่อนประมาณ 1,000 คน ในปีนี้ใช้เวลาจัดงานทั้งหมด 9 วันเต็ม ภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการ , Workshop , การบรรยายวิชาการ , งาน Party โดยมีงาน พาเหรดเป็นไฮไลต์สำคัญวันสุดท้าย โดยงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ อันเนื่องมาจากได้ผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Sony, Johnson & Johnson, Buzzfeed ,…

Lgbt rights group


Maecenas sapien elit, auctor ac tincidunt sit amet, aliquam sed erat. Donec vehicula vel nisl ut blandit. Etiam volutpat orci vitae fringilla varius. Sed a leo et nisl viverra elementum. Donec eget tellus nec diam imperdiet venenatis nec a risus. Donec elementum nisl eget enim vehicula, eu rhoncus magna pellentesque.…

Social equity lgbt


Integer ultricies lorem ut metus viverra ultricies. Phasellus rutrum purus id diam interdum commodo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Phasellus efficitur sollicitudin ipsum egestas varius. Proin efficitur lorem bibendum velit dignissim volutpat et luctus nisl. Sed eu massa sed orci tempor tempus. Donec fringilla sapien…